Loading Events

Endling – Sat 21 March

When

Saturday 21.03.20

What Time

20:00 - 21:30

Where

Lyth Arts Centre

Find on Google

An endling is an individual that is the last of its species. Once the endling dies, the species becomes extinct.

With Endling, Rob Heaslip reimagines mourning rituals through dance, vocals, music and design.

Popular and folk culture collide in a world where death is tinged with acid pink, green and purple.

Crìocharan – an neach mu dheireadh dhe a sheòrsa. Le a bhàs, thig bàs air an t-seòrsa sin. Tha ENDLING a’ cleachdadh dannsa, guth, ceòl agus ìomhaigheachd airson cruth ùr a chur air traidiseanan tìodhlachaidh agus caoinidh nan Gaidheal Albannach agus Èireannach, na traidiseanan sin fhèin air leabaidh a’ bhàis le gach ginealach a dh’fhalbhas. Tha Rob Heaslip a’ tarraing an t-seann-nòis agus an nòis-ùir còmhla airson sgeulachd dhathach, dhealrach a tha a’ snìomh iongnadh mu bhàs còmhla ri othail an taigh-fhaire Ghàidhealaich.

Tickets go on sale Monday 6 January at 9am

Tickets

60 available
The Endling - Adult (Sat 21 March)£10.00
60 available
The Endling - U26 & Students (Sat 21 March)£6.00